giphy.gif

מדיטציות והקלטות קסומות

שיכולות ליצור המון קסם בחייך!

הקלטות מופלאות של מדיטציות וקסמים אחרים ברטט של מילים מדוברות.

שימי לב! ניתן להורדה ושמיעה מהירה לאחר התשלום, תוך 30 ימים מיום התשלום